Spm. om at oversende udkast til bekendtgørelser, som indeholder regler, der fastsættes med hjemmel i bemyndigelserne i § 35, stk. 1 og 2

Tilhører sager:

Aktører:


Udvalgsspørgsmål.pdf

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l47/spm/4/2675109.pdf

Miljø- og Fødevareudvalget
Til: Miljøministeren
Dato: 14. marts 2023
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 47
Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduk-
tion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold).
Af miljøministeren (Magnus Heunicke)
Spørgsmål 4
Vil ministeren til Miljø- og Fødevareudvalget oversende udkast til bekendtgørelser, som
indeholder regler, der fastsættes med hjemmel i bemyndigelserne i § 35, stk. 1 og 2? Vil
ministeren i forbindelse med sådanne oversendelser redegøre for, hvordan hensynet til
dyrevelfærd er inddraget ved fastsættelsen af reglerne i det konkrete udkast til bekendt-
gørelse?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carl Valentin (SF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Carl.Valentin@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Hans Kristian Skibby
formand
1/1
Offentligt
L 47 - Spørgsmål 4
Miljø- og Fødevareudvalget 2022-23 (2. samling)