Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Tilhører sager:

Aktører:


  Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l47/bilag/3/2665484.pdf

  Side 1 | 1
  Miljø- og Fødevareudvalget
  Til: Udvalgets medlemmer
  Dato: 22. februar 2023
  L 47
  Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning
  m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold).
  Af miljøministeren (Magnus Heunicke (S))
  Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
  Frist for spørgsmål 08.03.2023
  Frist for svar 13.03.2023
  Frist for ændringsforslag 14.03.2023
  Politisk drøftelse 15.03.2023
  Frist for politiske bemærkninger 17.03.2023
  Betænkning 22.03.2023
  Med venlig hilsen
  Camilla Brask Lentz
  udvalgssekretær
  Offentligt
  L 47 - Bilag 3
  Miljø- og Fødevareudvalget 2022-23 (2. samling)