Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Tilhører sager:

Aktører:


  Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/3/2664533.pdf

  Side 1 | 1
  Grønlandsudvalget
  Til: Udvalgets medlemmer
  Dato: 21. februar 2023
  L 39
  Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om fol-
  ketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i
  Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den dan-
  ske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalgli-
  sterne i Danmark og Grønland m.v.).
  Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde (V))
  Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
  Frist for spørgsmål 03.03.2023
  Frist for svar 24.03.2023
  Frist for ændringsforslag 27.03.2023
  Politisk drøftelse 29.03.2023
  Frist for politiske bemærkninger 29.03.2023
  Betænkning 29.03.2023
  Med venlig hilsen
  Jesper Thinghuus
  udvalgssekretær
  Offentligt
  L 39 - Bilag 3
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)