PolSpy Folketinget

Her kan du finde data fra folketinget. Du kan bl.a. søge efter lovforslag og spørgsmål, og få e-mails når nye sager i din søgning bliver fundet. PolSpy er ikke en erstatning til www.ft.dk, men et supplement med en alternativ måde at søge i og visualisere Folketingets arbejde.

Den bedste måde at kontakte PolSpy lige nu er på "kontakt snabel-a polspy.org" Twitter @PolSpyOrg.

93211 sager

Lovforslag, spørgsmål...

931362 dokumenter

575376 filer relaterede til sager

Kommer snart

17937 aktører

Personer, grupper, organisationer...

Kommer snart

Kommende

21
Juni
Rådsmøde udenrigsanliggender 24/6-24: Situationen i Mellemøsten
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde udenrigsanliggender 24/6-24: Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 24. juni 2024 Forelæggelse ved udenrigsministeren
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde (landbrug og fiskeri 24/6-24: Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24. juni 2024 Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde almindelige anliggender 25/6-24: Rådsmøde (almindelige anliggender) den 25. juni 2024 Forelæggelse ved udenrigsministeren
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde (landbrug og fiskeri 24/6-24: Rådskonklusioner om fremtidens landbrug i EU
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde udenrigsanliggender 24/6-24: Ruslands aggression mod Ukraine
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde almindelige anliggender 25/6-24: Retsstatsprincippet i Ungarn/ Artikel 7
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde (landbrug og fiskeri 24/6-24: Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Bæredygtigt fiskeri i EU: Status og retningslinjer for 2025
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde (landbrug og fiskeri 24/6-24: Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2024/257 om fastsættelse for 2024, 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2023/194
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde almindelige anliggender 25/6-24: Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd den 27.-28. juni 2024 – konklusioner
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde almindelige anliggender 25/6-24: Direktivforslag om harmoniserede krav vedr. gennemsigtighed i interesserepræsentation på vegne af tredjelande
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde (landbrug og fiskeri 24/6-24: Beslutning om Den Stående Skovbrugskomité
10:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
REU alm. del: Åbent samråd med justitsministeren og erhvervsministeren om Den Sorte Svane, jf. REU alm. del - samrådsspørgsmål AU-AV, REU alm. del - bilag 261 og REU alm. del - FORTROLIGT svar på spm. 1055.
11:45 Afholdt
Behandles i Retsudvalget Behandles i Retsudvalget Behandles i Retsudvalget Behandles i Retsudvalget Behandles i Retsudvalget Behandles i Retsudvalget
25
Juni
SUU alm. del: Dansk Gigthospital om vaccination af gigtpatienter, jf. SUU alm. del - bilag 320.
14:00 På dagsorden
Behandles i Sundhedsudvalget
SUU alm. del: Dansk Føtalmedicinsk Selskab (DFMS), Dansk Selskab For Medicinsk Genetik (DSMG) og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) om Det Etiske Råds redegørelse om fosterundersøgelser og etik, jf. SUU alm. del - bilag 321. Se også SUU alm. del – bilag 247 og 324.
14:15 På dagsorden
Behandles i Sundhedsudvalget Behandles i Sundhedsudvalget
SUU alm. del: Dansk Vegetarisk Forening om plantebaserede fødevarer og folkesundhed, jf. SUU alm. del - bilag 326.
14:30 På dagsorden
Behandles i Sundhedsudvalget
26
Juni
SUU alm. del: Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om ventetid på behandling i det offentlige syghusvæsen, jf. SUU samrådsspm. U.
12:00 På dagsorden
Behandles i Sundhedsudvalget
27
Juni
FOU alm. del: Åbent samråd med forsvarsministeren om Iver Huitfeldts nedskydning af droner i Det Røde Hav, jf. FOU alm. del – samrådsspm. C. Se tillige FOU alm. del – bilag 141 og svar på FOU alm. del – spm. 136, 138 og 139.
08:45 På dagsorden
Behandles i Forsvarsudvalget Behandles i Forsvarsudvalget Behandles i Forsvarsudvalget Behandles i Forsvarsudvalget
28
Juni
Henstilling til AFGØRELSE om at indlede forhandlinger om en aftale mellem Storbritannien om unges mobilitet: Kommissionens henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om unges mobilitet Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren
09:00 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Forslag til DIREKTIV om inddragelse m.m. af kørekort: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den EU-dækkende virkning af visse frakendelser af førerretten Forelæggelse ved transportministeren
09:00 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget Behandles i Europaudvalget
Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2025: Preparation of the 2025 draft budget: EU’s budget 2025 Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren
09:00 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
12
Juli
Rådsmøde økofin 16/7-24: Rådsmøde (økonomi og finans) den 16. juli 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde landbrug og fiskeri 15/7-24: Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16/7-24: Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - social) den 16. juli 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
19
Juli
Rådsmøde økofin 23/7-24: Rådsmøde (økonomi og finans - budget) den 23. juli 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde udenrigsanliggender 22/7-24: Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 22. juli 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
15
August
SOU alm. del: Joannahuset om Joannahusets arbejde, jf. SOU alm. del - bilag 77.
13:00 På dagsorden
Behandles i Socialudvalget Behandles i Socialudvalget
SOU alm. del: InsideOut om bekymring for børnene fra det tidligere Faderhuset som opholder sig i udlandet, jf. SOU alm. del - bilag 142 (internt).
13:15 På dagsorden
Behandles i Socialudvalget
SOU alm. del: Foreningen Fefeo om udvikling af nationale retningslinjer for indsats til børn udsat for seksuelle overgreb, jf. SOU alm. del - bilag 208.
13:30 På dagsorden
Behandles i Socialudvalget Behandles i Socialudvalget
28
August
ULØ alm. del: Åbent samråd med ministeren for byer- og landdistrikter, jf. ULØ alm. del - samrådsspørgsmål K om, hvordan ministeren vil sikre, at den forventede udvidelse af Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild ikke går ud over udviklingen i Thisted Kommune.
14:00 På dagsorden
Behandles i Udvalget for Landdistrikter og Øer Behandles i Udvalget for Landdistrikter og Øer
20
September
Rådsmøde landbrug og fiskeri 23/9-24: Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 23. september 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde konkurrenceevne 26/9-24: Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 26. september 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget
Rådsmøde almindelige anliggender 24/9-24: Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24. september 2024
08:30 På dagsorden
Behandles i Europaudvalget