B 186: Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en taskforce, der skal sørge for tilstrækkelig miljømæssig kontrol og tilsyn med listevirksomheder.

Forslaget pålægger regeringen at nedsætte en taskforce inden udgangen af 2024, hvis opgave skal være at intensivere kontrollen med særligt forurenende virksomheder (listevirksomheders) miljørisici for at sikre at de overholder lovgivningen. Formålet med taskforcen er at give borgerne sikkerhed for, at staten fører kontrol med potentielle miljøkatastrofer.

Aktører

Sagstrin

 • 1. behandling
  2024-04-16T00:00:00.000Z

 • Tilbagetagelse
  2024-04-16T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2024-03-01T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-03-01T00:00:00.000Z

Dokumenter