B 185: Forslag til folketingsbeslutning om forbedret miljøkontrol.

Forslaget pålægger regeringen at forbedre miljøkontrollen, så miljøet beskyttes bedre mod forurening. Regeringen skal undersøge, hvor det er bedst at placere myndighedsansvaret for at tildele miljøtilladelser og for at føre miljøtilsyn med virksomheder, som giver særlig risiko for forurening. På grundlag af undersøgelsen pålægges regeringen at komme med anbefalinger om ændringer til Folketinget inden udgangen af 2025.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-04-16T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-03-01T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-03-01T00:00:00.000Z