B 137: Forslag til folketingsbeslutning om at udvide kredsen af frivilliges fagligheder i retshjælpskontorer.

Folketinget pålægger regeringen inden den 1. april 2025 at fremsætte et lovforslag, der indebærer, at andre fagligheder end jurister og jurastuderende, f.eks. socialrådgivere, økonomer og revisorer m.fl., kan være frivillige i retshjælpsordninger finansieret via tilskud fra Civilstyrelsen. Formålet er at udvide adgangen til retshjælp, især uden for studiebyerne, og at udnytte forskellige faggruppers kompetencer til gavn for borgerne.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-05-21T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-02-29T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-02-29T00:00:00.000Z