B 142: Forslag til folketingsbeslutning om at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed.

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag inden udgangen af dette år, som lovfæster offentligt ansattes ytringsfrihed, samtidig med at regeringen opfordres til at fremme kendskabet til disse regler og etablere en arbejdsgruppe til at styrke ytringsfriheden for ansatte på det private arbejdsmarked.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-05-21T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-02-29T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-02-29T00:00:00.000Z