B 107: Forslag til folketingsbeslutning om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne.

Forslaget pålægger regeringen at påbegynde forhandlinger om at overføre ansvaret for handicapområdet fra kommunerne inden udgangen af folketingsåret 2023-24. Dette initiativ bunder i en kritik af, hvordan kommunerne håndterer opgaver relateret til psykisk og fysisk handicappede borgere, idet der rapporteres om langvarige sagsbehandlingstider, inkonsistente afgørelser, og en tendens til at spare penge på bekostning af borgernes rettigheder og behov.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-04-10T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-01-30T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-01-30T00:00:00.000Z