L 89: Forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og love om ændring af dagtilbudsloven. (Forlængelse af forsøgsperioden for velfærdsaftalekommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet).

Forslaget har til formål at forlænge forsøgsperioden for forsøgsordningen med velfærdsaftalekommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet frem til den 31. juli 2025 med henblik på at afvente resultaterne af den evaluering af forsøgsordningen, som forventes at foreligge i slutningen af 2024.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, V, SF, LA, DD, M, KF, EL, RV, DF, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-03-12T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-11T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-08T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-20T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-01-23T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-12-12T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-12-12T00:00:00.000Z

Dokumenter