B 83: Forslag til folketingsbeslutning om en afgift, der sikrer grøn omstilling af flytransporten.

Det foreslås, at regeringen skal sikre, at provenuet fra en passagerafgift på flytransport føres tilbage til erhvervet gennem investeringer i initiativer, der sikrer den grønne omstilling af flysektoren, og så det samlede skattetryk ikke stiger.

Forslaget blev forkastet. For stemte 19 (LA, KF og RV), imod stemte 90 (S, V, SF, DD, M, EL, DF, ALT og UFG), hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

 • Betænkning
  2024-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bem.
  2024-03-18T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-11T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-02-29T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-08T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-01-25T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-11-15T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-11-15T00:00:00.000Z