L 28: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning).

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. 30, folketingsåret 2022-23, 1. samling. Forslaget handler om, at den daværende regering (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance den 11. maj 2021 indgik aftale om at permanentgøre forsøgsordningen om særlige vilkår for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne med henblik på at gøre det mere attraktivt for elitesportsudøvere at tage en erhvervsuddannelse. Det skal således være muligt at uddanne sig som faglært, samtidig med at man udnytter sit potentiale som elitesportsudøver. Det har siden 2017 som forsøgsordning været muligt for elitesportsudøvere at gennemføre erhvervsuddannelsen på særlige fleksible vilkår (Team Danmark-ordning). Forsøgsordningen udløber den 30. juni 2023, og det foreslås, at forsøgsordningen gøres permanent ved en ændring af lov om erhvervsuddannelser. Herudover foreslås det indsat i lov om erhvervsuddannelser, at muligheden for at oprette selvstændige hold endvidere omfatter elitesportsudøverne. Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2023.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-08T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-22T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-01-31T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-26T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-26T00:00:00.000Z