B 16: Forslag til folketingsbeslutning om varig bevilling til Klimarådets understøttelse af klimaloven.

Beslutningsforslaget skal sikre en varig bevilling svarende til 25,1 mio. kr. til Klimarådets understøttelse af klimaloven, som minimum indtil Danmark er klimaneutralt. Klimrådet varetager i henhold til klimaloven en række opgaver, herunder årlige anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren om klimaindsatsen og kommentering af det årlige klimaprogram og den årlige klimastatus og -fremskrivning. Klimarådets forhøjede 4-årige bevilling udløber i 2024. Forslaget vil sikre, at Klimarådet har en varig højere bevilling på 25,1 mio. kr., så længe Klimarådet skal opfylde den rolle, der er beskrevet i klimaloven. Forslaget vil ikke forhindre, at der tilføres yderligere midler til Klimarådet. Det foreslås, at bevillingen f.eks. finansieres via den grønne fond. Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. 3 fra folketingsåret 2022-23, 1. samling.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2023-04-13T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2023-01-17T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2023-01-17T00:00:00.000Z