Rådsmøde 3952 - landbrug og fiskeri: Rådsmøde nr. 3952 (landbrug og fiskeri) den 30. maj 2023

Aktører

Sagstrin

 • Rådsmøde nr. 3952 (landbrug og fiskeri) den 30. maj 2023 Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
  2023-05-26T08:30:00.000Z

 • Markedssituationen for landbrugsvarer
  2023-05-26T08:30:00.000Z

 • Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2023/194 for så vidt angår fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande
  2023-05-26T08:30:00.000Z

 • Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om emballage og emballageaffald
  2023-05-26T08:30:00.000Z